Hudební obor

images/slideshow/hudebni-obor.png

Hudební obor navštěvuje v letošním školním roce 270 žáků. Celkem 19 pedagogů naše žáky provází na jejich cestě za uměním. Nabízíme výuku zpěvu, hry na klavír, keyboard, akordeon, housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru, basovou kytaru, žesťové nástroje, klarinet, saxofon, flétnu, zobcovou flétnu a bicí nástroje. Dále žáci mohou navštěvovat Zpívánky - pěvecký sbor pro nejmenší a pěvecký sbor pro starší žáky. Ve škole máme žesťový soubor, dechový soubor, smyčcový soubor, akordeonový soubor, kytarový soubor a řadu komorních seskupení.

Pedagogové hudebního oboru

Publikováno v Hudební obor

 

Oddělení klávesových nástrojů

Grubhofferová Kateřina - klavír
Komárková Iva - klavír
MgA. Vraspírová Vorbová Gabriela - klavír
Kašpar Petr, DiS. - keyboard, klavír
Nacková Jitka - akordeon

Oddělení pěvecké

Vymazalová Petra, DiS. - zpěv, sborový zpěv, kapela
Grebeníčková Karolína , DiS. - zpěv, sborový zpěv, Zpívánky, hudební nauka

Oddělení strunných nástrojů

Mgr. Kincová Alena - housle, viola
Boštíková Vendula -
housle, viola
Pithartová Vladimíra- violoncello, kontrabas, hudební nauka
Tóth František - kytara

Oddělení dechových a bicích nástrojů

Jandl Tomáš, DiS. - klarinet, saxofon
Jandlová Šárka, DiS. - klarinet
Mgr. art. Čada Ondřej, DiS. - klarinet, saxofon
Kojecká Lenka, DiS. - flétna, zobcová flétna, hudební nauka
Kerhartová Martina, DiS.  - zobcová flétna, hudební nauka                                    
Kudela Štěpán  - žesťové nástroje
Müller Lukáš  - bicí nástroje
Vyhnalík Ondřej - bicí nástroje