Literárně dramatický obor

 

V literárně dramatickém oboru nabízíme dětem rozvoj vlastní osobnosti a kreativity prostřednictvím dramatické výchovy. Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, která pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění (literárního, výtvarného, hudebního) v jejich vzájemném propojení. Naším cílem je rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu.

Hlavní náplní výuky je příprava a nastudování divadelní inscenace, která se na konci roku hraje pro rodiče a širokou veřejnost formou divadelního představení v divadelním prostoru. Mladší žáci připravují pohádku či bajku. K úspěšným inscenacím patřila v posledních letech pohádka „O Zlaté rybce“, „Tři sestry a jeden prsten“, „Cisařovy nové šaty“ a další. Žáci vyšších ročníků připravují již klasickou divadelní inscenaci. K úspěšným představením patřila dramatizace Sluhy dvou pánů, opereta Ducháčkové či muzikál Šakalí léta.

Žáci se prezentují na samostatných vystoupeních i na akcích ZUŠ či města. Zabýváme se výrazovými prostředky hlasovými, pohybovými, výtvarnými, hudebními a slovesnými. Práce probíhá jak individuálně, tak skupinově. Snažíme se dětem umožnit získat tvůrčí zkušenost v oblasti mezilidských vztahů a jednání, komunikace, prezentace na veřejnosti. Zkušenosti mohou nadále uplatnit v kterémkoliv oboru lidské činnosti, především v oblasti umělecké.

 

Délka studia

Přípravné studium: 1 – 2 roky

I. stupeň: 7 let

II. stupeň: 4 roky

 

Pedagogové literárně dramatického oboru:
Chlebounová Alena
Sodomková Andrea

Mgr. Barbora Fafílková - MD